ارزیابی میزان باروری مردان در خانه با گجت ساخت محققان کشور

ارزیابی میزان باروری مردان در خانه با گجت ساخت محققان کشور

شنبه ۱۰ اسفند - اجتماعی

محققان پارک علم و فناوری اردبیل موفق به طراحی نرم‌افزار و گجت ارزیابی ناباروری مردان بر پایه الگوریتم بینایی ماشین شدند.