استارت جشنواره تجسمی جوانان زده شد

استارت جشنواره تجسمی جوانان زده شد

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با انتخاب دبیر و تشکیل شورای سیاستگذاری آغاز به کار کرد.