استاندار فارس: صلح‌طلبی ایرانیان در آثار حافظ و سعدی متبلور است

استاندار فارس: صلح‌طلبی ایرانیان در آثار حافظ و سعدی متبلور است

یکشنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

شیراز – ایرنا- استاندار فارس با بیان اینکه شیراز مهد صلح و آزادی خواهی است گفت: این مردم در طول سالهای مختلف صلح و آزادی و نوع دوستی را در آثار گرانبهای حافظ، سعدی و دیگر مفاخر فرهنگی این سرزمین متبلور دیده اند و با آن زندگی کرده اند.