استخدام ۳۰۰۰ مهندس در تیک تاک

استخدام ۳۰۰۰ مهندس در تیک تاک

چهارشنبه ۱۲ آذر - اقتصادی

شرکت تیک تاک در راستای توسعه جهانی قصد دارد در سه سال آینده حدود ٣٠٠٠ مهندس را عمدتا در اروپا، کانادا و سنگاپور استخدام کند.