استفاده از ظرفیت‌ مرزها سیاست راهبردی دولت در مقابل تحریم‌هاست

استفاده از ظرفیت‌ مرزها سیاست راهبردی دولت در مقابل تحریم‌هاست

سه شنبه ۲۹ مهر - سیاست

معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز و بازارچه‌های مرزی با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا یکی از سیاست‌های راهبردی دولت در مقابل تحریم‌هاست.