استقبال از پیکر شهید راه امنیت در شیراز

استقبال از پیکر شهید راه امنیت در شیراز

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

پیکر پاک و مطهر شهید گرانقدر نیروی انتظامی در میان استقبال همرزمانش وارد شهر شیراز شد.