اسماعیلی: اگر درد ملت و مرهمی در آستین ندارید وارد کارزار انتخابات نشوید

اسماعیلی: اگر درد ملت و مرهمی در آستین ندارید وارد کارزار انتخابات نشوید

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ما دیگر تاب شعارهای بی عمل هیچ رییس جمهوری را ندارند، عنوان کرد:به کاندیداهای ریاست جمهوری هشدار می دهم اگر درد ملت را ندارید و مرهمی در آستین ندارید وارد این کارزار نشوید.