اصفهانیان: از اعتماد بهاروند و نبی کمال سپاس را دارم

اصفهانیان: از اعتماد بهاروند و نبی کمال سپاس را دارم

چهارشنبه ۰۷ آبان - ورزشی

تهران- ایرنا- سرپرست کمیته داوران گفت: از حسن اعتماد حیدر بهاروند، سرپرست و محمد مهدی نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال کمال سپاس را دارم؛ با توجه به اینکه بنده پیش از این به عنوان عضو کمیته داوران حضور داشتم، کما و بیش در جریان امور قرار دارم.