اصلاح نظام محاسباتی کشور بر اساس بیانیه گام دوم

اصلاح نظام محاسباتی کشور بر اساس بیانیه گام دوم

جمعه ۲۶ دی - علمی

دومین نشست کمیته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ریاست دکتر ابراهیم سوزنچی دبیر این کمیته و معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.