اضافه شدن یک بازیکن به ترکیب تیم والیبال نوجوانان در آستانه مسابقات جهانی

اضافه شدن یک بازیکن به ترکیب تیم والیبال نوجوانان در آستانه مسابقات جهانی

دوشنبه ۲۰ مرداد - ورزشی

با تصمیم محمد وکیلی، علی‌اصغر نبی‌زاده به ترکیب تیم ملی والیبال نوجوانان در تونس اضافه شد.