اظهار نظر جالب جوکوویچ درباره فدرر و نادال

اظهار نظر جالب جوکوویچ درباره فدرر و نادال

جمعه ۲۰ تیر - ورزشی

تنیسور صربستانی در یک گفت‌وگوی دوستانه اظهار نظر جالبی درباره رقیب‌های قدیمی‌اش کرد.