اعترافات/ مایک تایسون

اعترافات/ مایک تایسون

پنج شنبه ۱۵ خرداد - ورزشی

بوکسور آمریکایی که یکی از بهترین ورزشکاران این رشته به حساب می آید مشکلات زیادی همچون زندان رفتن، مصرف مواد مخدر و زورگیری داشت.