اعتماد ملی به صداوسیما برای عبور از کرونا

اعتماد ملی به صداوسیما برای عبور از کرونا

پنج شنبه ۱۴ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- امروزه شرایط بافت موقعیت ارتباطی بحران کرونا ایجاب می‌کند جامعه از یک مرجعیت ارتباطی مورد اعتماد برخوردار باشد تا بتواند افکار عمومی را به صورتی یکپارچه همسو کند از این رو صداوسیما و رسانه‌های دولت می‌توانند بهترین پل ارتباطی رسانه و مردم با آنها باشند.