اعزام آلمان، تنها شانس مرادی برای از دست ندادن قهرمانی جهان

اعزام آلمان، تنها شانس مرادی برای از دست ندادن قهرمانی جهان

نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری می‌گوید، سهراب مرادی اگر با همین شرایط در ایران باشد به مسابقات جهانی نمی‌رسد و در صورت اعزام به آلمان این شانس را دارد که در مسابقات جهانی وزنه سبک بزند.