اعزام نیروهای ارزیاب در پی وقوع زلزله در هرمزگان

اعزام نیروهای ارزیاب در پی وقوع زلزله در هرمزگان

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اجتماعی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از اعزام تیم‌های ارزیاب اورژانس در پی وقوع زلزله در استان هزمرگان خبر داد.