اعطای کرسی زمین‌شناسی یونسکو به ایران/تهیه نقشه‌ ذخایر کویر لوت

اعطای کرسی زمین‌شناسی یونسکو به ایران/تهیه نقشه‌ ذخایر کویر لوت

چهارشنبه ۱۴ خرداد - علمی

مدیر کل دفتر برنامه‌ری و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی از تهیه نقشه ذخایر کویر لوت در این سازمان خبر داد و گفت: علاوه بر آن کرسی زمین‌شناسی یونسکو به سازمان زمین شناسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.