اعلام دو زمان پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات

اعلام دو زمان پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات

شنبه ۱۰ اسفند - سیاست

وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مسائل محوری همایش استانداران، موضوع مشارکت و الزامات افزایش مشارکت بود؛ البته موضوع مشارکت به صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی و رسانه ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها و احزاب و گروه ها و ستادهای نامزدها، باید در این زمینه فعال باشند.