افتتاح مرکز پاسخ‌گویی آموزش‌های الکترونیکی شریف

افتتاح مرکز پاسخ‌گویی آموزش‌های الکترونیکی شریف

جمعه ۱۳ تیر - علمی

مرکز پاسخ‌گویی آموزش‌های الکترونیکی شریف به‌منظور پاسخ‌گویی به مشکلات دانشجویان در ایام آزمون‌های پایانی در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.