افزایش شدید تورم ترکیه

افزایش شدید تورم ترکیه

سه شنبه ۲۵ خرداد -

نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح دو سال اخیر خود رسید.