افزایش عجیب قیمت سکه در بازار

افزایش عجیب قیمت سکه در بازار

جمعه ۱۳ تیر - اقتصادی

با وجود کاهش نرخ دلار و اونس جهانی، قیمت انواع سکه در بازار افزایش یافت.