افزایش نرخ ارز، تقاضای تسهیلات ارزی را کم کرد

افزایش نرخ ارز، تقاضای تسهیلات ارزی را کم کرد

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ضمن اعلام میزان پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی در نیمه نخست امسال، گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای تسهیلات ارزی کم می‌شود ‌که اکنون متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی نسبت به گذشته کمتر شده و تقاضا برای دریافت تسهیلات ریالی نیز با افزایش مواجه شده است.