افزایش کشف مواد مخدر در اغتشاشات اخیر/ آخرین وضعیت ۲ مرزبان گروگان گرفته شده در پاکستان

افزایش کشف مواد مخدر در اغتشاشات اخیر/ آخرین وضعیت ۲ مرزبان گروگان گرفته شده در پاکستان

جمعه ۲۰ تیر - اجتماعی

فرمانده مرزبانی ناجا از افزایش کشف مواد مخدر در اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: در اغتشاشات اخیر، قریب به سه تن مواد مخدر کشف کردیم.