افزایش ۵ هزار ظرفیت خوابگاه علوم پزشکی در آینده/افزایش ۸۰ درصدی وام ها درسال جاری

افزایش ۵ هزار ظرفیت خوابگاه علوم پزشکی در آینده/افزایش ۸۰ درصدی وام ها درسال جاری

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای افزایش ۵ هزار ظرفیت خوابگاهی علوم پزشکی در آینده خبر داد و گفت: در سال ۹۹ افزایش ۵۰ درصدی مبالغ وام رفاهی دانشجویان را داشتیم و امسال هم به طور متوسط هریک از مبالغ وام ها ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت.