اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه کافی نیست

اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه کافی نیست

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه کافی نیست و ضروری است اقدامات بیشتری انجام شود.