اقدام دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیائی برای مقابله با تحریم‌ها

اقدام دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیائی برای مقابله با تحریم‌ها

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۲:۰۴ - سیاست

سفیر کشورمان در هلند و نماینده ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیائی بر مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا تاکید کرد.