اقرار آمریکایی‌ها به حمایت از صدام

اقرار آمریکایی‌ها به حمایت از صدام

جمعه ۰۴ مهر - فرهنگی

هرکسی می‌داند که پیروزی عراق غیرمحتمل است چون منابع انسانی آن‌ها بسیار کمتر است. از طرف دیگر پیروزی ایران در این جنگ خواست هیچ‌کس نیست و در دنیا هیچ کشوری نمی‌خواهد که هیچ‌یک از طرفین برنده جنگ شود.