العربی الجدید: رهبر ایران تاکید کرد که عادی سازی روابط با اسرائیل خیانت است

العربی الجدید: رهبر ایران تاکید کرد که عادی سازی روابط با اسرائیل خیانت است

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

روزنامه العربی الجدید در گزارشی سخنان امروز مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس را بازتاب داد.