«الم ترانی»، جشنی برای ادای تکلیف و تکریم روزه‌اولی‌ها

«الم ترانی»، جشنی برای ادای تکلیف و تکریم روزه‌اولی‌ها

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رسیدن به سن تکلیف به دلیل ادای واجبات دین چون نماز و روزه هم‌پای بقیه در خاطر نوجوانان می‌ماند. بزرگ‌ترها نیز در برخی مناطق برای تشویق روزه‌اولی‌ها با آیین «الم ترانی» به استقبال آنها می‌روند.