الهیان: کشورها می‌توانند از تجربه ایران در مقابله با کرونا استفاده کنند

الهیان: کشورها می‌توانند از تجربه ایران در مقابله با کرونا استفاده کنند

چهارشنبه ۱۴ خرداد - سیاست

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: عملکرد مجموعه نظام در حوزه سلامت اعم از وزارت بهداشت، بسیج جامعه پزشکی، سپاه، ارتش و نیروهای خودجوش مردمی سبب شد ما از کشورهای موفق در زمینه مقابله با کرونا باشیم و کارنامه‌ای بهتر از برخی کشورهای غربی در این زمینه داشته باشیم.