اما و اگرهای بازگشایی سالن‌های تئاتر

اما و اگرهای بازگشایی سالن‌های تئاتر

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

هر چند مشاغل گروه یک و دو که سینما و تئاتر را هم در بر می‌گیرد، از امروز، ۱۸ اردیبهشت ماه در شهرهای نارنجی و قرمز، مانعی برای فعالیت خود ندارند  ولی شرایط اجرای تئاتر به گونه‌ای است که سالن‌های نمایشی باید دست کم چند روزی برای بازگشایی خود صبر کنند.