امر به معروف محله‌محور را احیا می‌کنیم

امر به معروف محله‌محور را احیا می‌کنیم

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- قائم مقام رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر احیای امر به معروف محله محور گفت: اهمیت محله در این است که همه افراد هر جا که مشغول باشند در محله حضور دارند. اگر همه جا را رها و فقط محله را احیا کنیم همه جنبه‌ها تحت عنوان حکمرانی محله ای قابل اجرا است.