امر رهبر انقلاب در خصوص حمایت از تولید نباید بر زمین بماند

امر رهبر انقلاب در خصوص حمایت از تولید نباید بر زمین بماند

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

رئیس قوه قضاییه گفت: امر رهبر انقلاب در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن نباید بر زمین بماند.