امضاء تفاهم‌نامه‌ همکاری برای مقابله با بیماری‌های تحلیل برنده

امضاء تفاهم‌نامه‌ همکاری برای مقابله با بیماری‌های تحلیل برنده

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته‌ای در دیابت مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای انجام همکاری‌های علمی مشترک تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.