امکان تکرار تجربه انتخابات۹۲ برای اصلاح طلبان در۱۴۰۰

امکان تکرار تجربه انتخابات۹۲ برای اصلاح طلبان در۱۴۰۰

شنبه ۰۴ بهمن - سیاست

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه اصلاح طلبان دنبال معرفی یک شخصیت از درون جبهه خود به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند، گفت: اگر نتوانستیم چنین شخصیتی را داشته باشیم، می توانیم مثل انتخابات سال۹۲ تصمیم گیری کنیم.