امکان واریز مستقیم کمک خیرین به حساب شخصی ایتام 

امکان واریز مستقیم کمک خیرین به حساب شخصی ایتام 

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

رئیس اداره اکرام و محسنین کمیته امداد استان تهران از شیوه پرداخت جدید طرح ایتام و محسنین خبر داد و گفت: امکان واریز مستقیم کمک خیران به حساب خود ایتام و محسنین فراهم شده است.