امیدوارم نتیجه انتخابات طلیعه دورانی پرشکوه از سربلندی، آرامش و رفاه برای مردم باشد

امیدوارم نتیجه انتخابات طلیعه دورانی پرشکوه از سربلندی، آرامش و رفاه برای مردم باشد

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

سفیر ایران در کرواسی در پی حضورهموطنان مقیم این کشور در انتخابات با صدور پیامی از آنان تقدیر کرد.