امید چونان ریسمانی بر فراز مغاکی عمیق است

امید چونان ریسمانی بر فراز مغاکی عمیق است

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نویسنده و ادیب معاصر انگلیسی با تاکید بر تفاوت امید و خوش‌بینی می‌گوید: خوش بینی وضعیتی است که آگاهانه به آن اعتقاد داریم؛ اما نقطه مقابل ناامیدی، امید است؛ تنها ریسمان بر فراز مغاکی عمیق و به اندازه لبه چاقو تیز.