امیر حیدری: نیروی زمینی در بحث کشنده‌های فوق سنگین و راهبردی خودکفا شده است

امیر حیدری: نیروی زمینی در بحث کشنده‌های فوق سنگین و راهبردی خودکفا شده است

شنبه ۱۵ آذر - سیاست

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان کرد: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که نیروی زمینی در بحث کشنده‌های فوق سنگین و راهبردی خودکفا شده‌ است.