انتخاب‌های عجیب کمیته فنی و توسعه فوتسال برای تیم ملی

انتخاب‌های عجیب کمیته فنی و توسعه فوتسال برای تیم ملی

جمعه ۱۳ تیر - ورزشی

تصمیم‌های اخیر کمیته فنی و توسعه فوتسال برای تیم ملی تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد.