انتخاب زیلوی میبد به عنوان پایلوت مدیریت نشانه جغرافیایی

انتخاب زیلوی میبد به عنوان پایلوت مدیریت نشانه جغرافیایی

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

هر چند زیلوی میبد به عنوان پایلوت سیستم مدیریت نشانه جغرافیایی در بخش صنایع‌دستی کشور ایران و سوئیس انتخاب شد اما نباید از اهتمام جمعی متولیان و مسئولان شهر جهانی زیلو غافل شد.