انتشار ۱۳۶۰ نشریه علمی/ ۱۵ درصد نشریه ها دارای درجه کیفی “د”

انتشار ۱۳۶۰ نشریه علمی/ ۱۵ درصد نشریه ها دارای درجه کیفی “د”

شنبه ۰۳ آبان - علمی

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر تعداد نشریات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع به ۱۳۶۰ نشریه رسیده است، تصریح کرد: با توجه به دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه از لحاظ کمی، کمیسیون بررسی نشریات علمی از اواخر سال ۱۳۹۳ اقدام به سیاست‏گذاری در جهت کاهش تعداد اعتباردهی جدید و توجه به امر ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی کرد. بر این اساس سامانه الکترونیکی ارزیابی نشریات علمی ایجاد شد و اولین رتبه‬‌‏بندی نشریات علمی بر اساس شاخص‏‬‌های اولیه انجام شد.