انتصاب سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

سه شنبه ۱۷ تیر - فرهنگی

سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی در حکمی “حسن خوش‌صفا” را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان منصوب کرد.