انتقادات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از سیاست گذاری در حوزه امنیت غذایی

انتقادات نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از سیاست گذاری در حوزه امنیت غذایی

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در کشور با کشاورزانی مواجه هستیم که به دلیل عدم تامین هزینه‌های کاشت خود، عطای برداشت محصول را به لقایش بخشیده و با دلی مجروح و با چشمی اشکبار مزرعه خویش را به چرای دام اختصاص می‌دهند.