انتقاد عضور شورا از عدم مطالعات لرزه نگاری برای گسل‌های مشاء و ری

انتقاد عضور شورا از عدم مطالعات لرزه نگاری برای گسل‌های مشاء و ری

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از عدم انجام مطالعات لرزه نگاری برای گسل های تهران انتقاد کرد.