انتقاد نظری به ادامه فعالیت مشمولان بازنشستگی در شهرداری

انتقاد نظری به ادامه فعالیت مشمولان بازنشستگی در شهرداری

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

عضو شورای شهر تهران از ادامه فعالیت بازنشستگان در شهرداری گلایه کرد.