انتقال مفاهیم فرهنگی انقلاب نیازمند ایده های جدید است

انتقال مفاهیم فرهنگی انقلاب نیازمند ایده های جدید است

شنبه ۲۷ دی - فرهنگی

همدان- ایرنا- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خطاب به فعالان و گروه های هنری استان گفت که برای انتقال مفاهیم و ارزش های فرهنگی انقلاب از کلیشه پرهیز کرده و طرح جدید و ایده های تازه ارایه کنید.