انجمن صنفی ویراستاران کشوری شد

انجمن صنفی ویراستاران کشوری شد

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

ششمین مجمع انجمن صنفی ویراستاران روز یکشنبه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) به صورت برخط (آنلاین) با هدف کشوری شدن برگزار شد.