اندازه‌گیری سطح قند خون با لمس کردن نوک انگشت!

اندازه‌گیری سطح قند خون با لمس کردن نوک انگشت!

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

پژوهشگران آمریکایی، ابزاری ابداع کرده‌اند که می‌تواند با لمس کردن نوک انگشت، سطح قند موجود در عرق را اندازه‌گیری کند و آن را به صورت سطح قند خون ارائه دهد.