اندی ماری به کرونا مبتلا شد

اندی ماری به کرونا مبتلا شد

شنبه ۲۷ دی - ورزشی

تست کرونای تنیسور بریتانیایی مثبت اعلام شد و حضورش در اپن استرالیا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.