انرژیهای نو بالاخره دیده شد!

انرژیهای نو بالاخره دیده شد!

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اقتصادی

ایران ظرفیت های زیادی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد و تخمین زده می‌شود با شرایط فعلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت قابل نصب نیروگاه‌های بادی که صرفه اقتصادی دارند، در ایران وجود داشته باشد.